หน่อไม้ป่า

หน่อไม้ป่า จะมีจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่หน่อไม้มีเนื้ออ่อนทานอร่อย มีความหวานตามธรรมชาติ นำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง 

 

การจัดส่ง

การจัดส่งหน่อไม้จะใช้ระยะ 1-2 วัน ภาคเหนือ กรุงเทพและปริมณฑล เมื่อส่งของแล้วในวันถัดไปได้รับของเลย ส่วนนอกจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือก

 

Pin It on Pinterest